Na úvodnú stránku

 ilustračná fotografia

• Prenájom dieselagregátov, prenájom elektrocentrál
• Doprava, inštalácia a odborná obsluha na mieste prevádzkovania KDEKOĽVEK v rámci EU
• Revízia pripojenia prenajatých zariadení na zákaznícke rozvody
• Doplňovanie pohonných hmôt, aj do zariadení klienta
• Servis dlhodobo prenajatých zariadení, zariadení vo vlastníctve klienta
• Úplné prevádzkovanie dlhodobo prenajatých zariadení
• Stavebníctvo (dieselagregát/elektrocentrála pre napájanie žeriavov, rozvodov, osvetlení apod.)
• Energetika - odstávky trafostaníc a údržba sietí (dieselagregát napája časť verejnej siete)
• Dieselagregát pre športové a kultúrne akcie
• Open-air párty a festivaly (agregát ako primárny zdroj pre zvukárov, svetlo, catering ...)
• Živelné pohromy (dieselagregát zdroj napájania pre postihnuté lokality)

Pri realizácii každého projektu dbáme na dôslednosť a kvalitu nami vykonanej práce. Svedčí o tom aj fakt, že doposiaľ sme nezaznamenali žiadnu reklamáciu. Sme schopní prispôsobiť sa Vašim nadštandardným a nezvyčajným požiadavkám.

QR kód

Odkazy:

banner
banner

...energia VŽDY A VŠADE...

© 2013 BESTSERVIS SK s.r.o., all rights reserved, info@bestservis.sk

prenajomdieselagregatov.sk

prenájom dieselagregátov

Bestservis